Kontaktujte nás

Mobil: +421 918 54 53 52
Email: info@bbconsult.sk

Profil spoločnosti

Naša spoločnosť bola založená v roku 2008 za účelom poskytovania podnikateľského poradenstva malým a stredným podnikateľom, ktorí nemajú dostatok času, aby ho venovali činnostiam, ktoré je potrebné vykonávať v rámci podnikania, a na ktoré nie sú dostatočne kvalifikovaní alebo nedisponujú dostatočnými skúsenosťami na ich bezproblémové riešenie.  Inak povedané pomáhame podnikateľom riešiť problémy týkajúce sa ich bežného podnikateľského života a tak im umožňujeme, aby svoj drahocenný čas nestrácali vybavovaním rôznych tzv. “papierovačiek” a mohli sa venovať svojmu biznisu a tak zarobiť omnoho viac peňazí, akoby ušetrili na našich službách. Svoju činnosť sme rozšírili po tom, ako sa na nás obracali klienti s rôznymi problémami a tak v súčasnosti riešime aj zrušovanie  a likvidácie obchodných spoločností a takisto sa zaoberáme vymáhaním pohľadávok pre klienta.

„Tieto webové stránky neposkytujú právne rady a teda nemôžu byť za také považované. Napriek tomu, že sa v maximálnej miere snažíme o to, aby informácie, ktoré sú obsahom týchto stránok boli presné, nepreberáme akúkoľvek právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré je na nich prezentované. Naša spoločnosť neposkytuje právne služby podľa zákona o advokácii. V prípade, že sú v rámci našej činnosti našimi klientmi vyžadované právne služby, obraciame sa za účelom ich poskytnutia na osoby oprávnené tieto služby ponúkať (notári, advokáti).“